ΕΠΑΛ

Ξεκινάμε το Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών μας στις 18.06. Τα ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2016 με την εφαρμογή τους στην Α΄Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Ο σκοπός τους είναι η παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου, η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας, η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα Φροντιστήρια Λιάκου, οι μαθητές όλων των Τάξεων θα παρακολουθήσουν ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών με διαφορετική δομή και στόχο για κάθε Τάξη.